ห้องอิงน้ำ Ing Nam

            

ห้องอิงน้ำอยู่ติดริมน้ำ(ซ้ายสุดของรูป) ราคา 1,800 บาทต่อคืนพร้อมอาหารเช้า พักได้ 2 ท่าน ท่านที่ 3 เก็บเพิ่มคืนละ 300 บาท รายละเอียดห้องสามารถชมได้ที่เมนูอัลบั้มภาพ

ภายในห้องมีเตียงขนาด 5 ฟุต  เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว

(อิงชลอยู่ตรงกลาง ส่วนอิงนทีอยู่ขวาสุด)

Ing Nam is on the far left of the picture, 1,800 baht/night including Thai breakfast for 2 persons, extra charge 300 baht/night for 3rd person 

The room equips with a 5 ' king size bed, air con and a bathroom. Details of inside the room are shown under Album menu.

(Ing Chon is in the middle and Ing Natee on the far right.)

 

       


 • IMG_2030.jpg
  ห้องอิงชล ราคา 1,600 บาท/คืน พร้อมอาหารเช้า พักได้ 2 ท่าน ท่านที่ 3 เก็บเพิ่ม 300 บาท ภายในห้องมีเตียงขนาด 5 ฟุต เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว รายละเอียดห้องสามารถชมได้ที่เมนูอัลบั...

 • IMG_2027.jpg
  อิงนที เป็นห้องใหญ่พักได้มากสุด 5 ท่าน สำหรับ 2 ท่านราคา 1,800 บาทต่อคืนพร้อมอาหารเช้า เก็บเพิ่มท่านที่ 3-5 คืนละ 300 บาท ภายในห้องมีเตียงขนาด 6 ฟุต เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัวรา...

 • สายน้ำ.jpg
  เป็นห้องซึ่งอยู่บนบ้านริมน้ำอีกหลังอยู่ด้านขวามือของบ้านริมน้ำอีกหลังซึ่งมีห้องอิงน้ำ ห้องอิงชล และห้องอิงนทีเป็นห้องตกแต่งด้วยโทนเขียว ห้องสายน้ำสามารถพักได้มากถึง 4 ท่าน ราคา 1,...

 • สายชล.jpg
  เป็นห้องถัดจากห้องสายน้ำ พักได้มากถึง 6 ท่าน ราคาคืนละ 1,800 บาทต่อ 2 ท่าน ท่านที่ 3-6 เพิ่มท่านละ 300 บาทต่อคืน พร้อมอาหารเช้า รายละเอียดห้องสามารถชมได้ที่เมนูอัลบั้มภาพ ภายในห้อ...

 • สายนที.jpg
  เป็นห้องถัดจากสายชล สามารถพักได้ถึง 5 ท่าน ราคาคืนละ 1,800 บาทสำหรับ 2 ท่าน ท่านที่ 3-5 เพิ่มอีกท่านละ 300 บาทต่อคืน พร้องอาหารเช้า รายละเอียดของห้องสามารถชมได้ที่ เมนูอัลบั้มภาพ ...