อัลบั้มห้องพักริมน้ำ @ waterfront rooms

ภาพที่น่าประทับใจ ณ บ้านริมน้ำ
Some nice photos at our waterfront house along Ampana canal.