แนะนำกิจกรรม Things to do

เดินจากบ้านพักเพื่อไปตลาดน้ำอัมพวา ท่านจะผ่านบ้านเรือนของผู้คนแถวนั้นไปเรื่อย ๆ ตามทางไม่เกิน 5 นาที ท่านจะถึงสะพานข้ามคลองอัมพวา ให้ข้ามสะพานนั้นไป แล้วเลี้ยวซ้ายก้จะถึงท้ายตลาดน้ำอัมพวาแล้ว ที่นั้นจะมีร้านค้ามากมายทั้งสองฝั่งของคลองอัมพวาให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้อ มีเรือขายอาหาร เช่น อาหารทะเลปิ้ง ๆ ย่าง ๆ ผัดไทย ก๋วยเตี๋ยวน้ำต่าง ๆ ขนมไทย ๆ ระหว่างทางท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมอุทยาน ร.2 หรือจะลงเรือที่ท่าเรือตลาดไปไหว้พระ 5 วัด ราคาประมาณ 50 บาทต่อคน หรือชมหิ่งห้อยในยามกลางคืน ราคาประมาณ 60 บาทต่อคน (สอบถามที่ท่าเรือ หากท่านมาเป็นหมู่คณะ ท่านแจ้งความจำนงต่อตาหรือศักดิ์ให้เรียกเรือมารับที่หน้าบ้านพักก็ได้)

หรือท่านอาจแวะชมและสักการะเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือที่แกะสลักด้วยไม้ยมหอม ที่กำลังสร้างอยู่ในโรงเจซำเปาก็ได้ หรือจะนั่งสองแถวคนละ 8 บาทที่ปากซอยมังกรทองใช้เวลาไม่เกิน 30 นาทีนั่งไปแม่กลองดูตลาดร่มหุบหรือจะช้อปปิ้งในตลาดสดก็ได้

 โรงเจซำเปา Rong Jae (vegetarian house)

ทางเดินไปตลาดน้ำ walkpath to floating market

 เดินจนถึงสะพานข้ามคลองอัมพวา walk until reach a bridge 

บนสะพานข้ามคลอง ซ้ายมือเป็นจุดเริ่มของตลาดน้ำ on top of the bridge over Ampawa canal, on the left side is the beginning of the floating market

- Walk along the path to the canal where floating maket is, then you can shop around on both sides of the canal, there are varieties of things and food such as grilled seafoods, noodles, Pad Thai, Thai desserts etc and to King Rama II park.

- Visit the nearest Buddhist temples to experience peace and quiet atmosphere early in the morning or take a round trip boat at market dock to 5 temples price per person around 50 baht, or see fireflies at night, price around 60 baht per person.

- Visit and pay homage to a hand craved cedar wood Guan Yin image in thousand hands posture at Rong Jae (vegetarian house),

- Take a local Song-Taew bus with two-row backseats in front of Soi Mung Korn Thong to Mae Klong price 8 baht per person, the main city of Samut Songkram Province.  Here you can enjoy local people's lifestyle, local seafood and a unique market known as Talad Rom Hoob along the railway (when a train coming to the market, all market traders along the railway will fold their umbrella to give way to the train).