การเดินทาง Direction

 

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว By driving

    ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ถึง กม.ที่ 63 เข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม ผ่านตัวเมือง (หรือไม่เข้าเมือง ให้ใช้ทางเลี่ยงเมือง พอถึง กม.ที่ 61 ให้กลับรถ ชะลอเข้าเลนซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายไปอัมพวา-ดำเนินสะดวก ตามป้ายไปตลาดน้ำอัมพวา หรือ อัมพวา ไปเรื่อย ๆ ก็จะเข้าทางหลวง 325) จากนั้นเข้าทางหลวง 325 สมุทรสงคราม-บางแพ กม.ที่ 36-37 มาทางแยกซ้ายเข้าไปทางที่จะไปอุทยานฯ ร.2 ตลาดน้ำจะอยู่ใกล้กับวัดอัมพวันและอุทยานฯ ร.2 ส่วนบ้านอิงสวนโฮมสเตย์เมื่อขึ้นสะพานแล้วให้เลี้ยวขวาเข้าซอยตรงข้ามประตูซุ้มวัดอัมพวันก่อนถึงอุทยาน (ไปโรงเจ) ตามทางไปเรื่อย ๆ จนขึ้นสะพาน ประมาณ 300 เมตร โรงเจซำเป้าอัมพวาจะอยู่ทางขวา เข้ามาจอดได้เลย ให้เดินตามซอยเล็ก ๆ ด้านที่ติดกับโรงเจ เดินตรงไปเรื่อย ๆ จะเจอบ้านพักริมน้ำ

ที่จอดรถหน้าโรงเจ car park in front of Rong Jae

        Take highway no. 35 (Thonburi-Paktho) to go to (Mae Klong) the town of Samut Songkram (or take bypass instead, make a u-turn when you reach kilometre 61th of highway no.35, around 300 metres turn left and follow signs to Amphawa to highway no.325) and then take highway no. 325 (Samut Songkram - Bangpae) until kilometre 36th-37th, turn left to go to Utayan Ro 2 (King Rama II park) this park is on your left, turn right when you reach Wat Ampawan (next to Utayan Ro 2), drive along this small road oppositing to the entrance of Wat Ampawan (Soi to Rong Jae) when you cross a high bridge, prepare to turn right and park your car in front of Rong Jae (Vegetarian House) then walk along thru the soi next to Rong Jae, you will find our waterfront homes.

2. โดยรถตู้สาธารณะปรับอากาศ By public van

  **ที่สายใต้ (บรมราชชนนี) รถตู้จะออกประมาณทุก ๆ 1 ชั่วโมง ให้ขึ้นรถตู้ไปอัมพวา- ดำเนินสะดวก พอไปถึงอัมพวา รถตู้จะจอดหน้าธนาคารกรุงเทพ หรือธนชาติเช่นกัน ให้ลงตรงนั้น แล้วโทรศัพท์เข้าที่พัก จะมีคนมารับ

  **Southern bus terminal, take a van going to Ampawa-Damnern Saduag, it leaves every hour

take off at Bangkok Bank or Tanachart Bank at Ampawa, and then call us, we will pick you up there.