เกี่ยวกับเรา About Us

บ้านอิงสวน บริหารจัดการโดยตา และศักดิ์ สองคนทู่ซี้ที่รักศิลปะและธรรมชาติ ด้วยคำขวัญที่ว่า เรียบง่าย อบอุ่น จริงใจ สไตล์บ้านอิงสวน ตาเป็นคนพื้นเพอัมพวาโดยกำเนิด เรียนหนังสือและเติบโตที่อัมพวา และจบการศึกษาปริญญาตรีที่กรุงเทพฯ ก็ใช้ชีวิตชาวกรุง เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ได้พักใหญ่  เมื่อน้องชายคนโตสุดที่ตาส่งมาอยู่กับแม่ที่อัมพวา ไม่ชอบชีวิตในเมืองกรุงที่สับสน ประกอบกับทั้งตาและศักดิ์รักธรรมชาติและเห็นด้วยกับน้องชาย จึงตัดสินใจสร้างบ้านไม้ทรงไทยเป็นบ้านพักโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ ได้มาพักผ่อนดื่มด่ำกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนอัมพวา หลีกหนีความสับสนวุ่นวายจากชีวิตประจำวัน ซึ่งไม่ห่างจากกรุงเทพฯ ใช้ระยะเวลาขับรถเพียงไม่เกิน 1 ชั่วโมง หลังจากชาร์จไฟให้ตนเองแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีพลังสร้างสรรค์ ท่านจะไม่ผิดหวังเมื่อได้มาเยือนที่นี้

The not long legend of Baan Ing Suan is very simple.  This home was built and run by Ta and Sak, a lovely couple who love nature and art.  Ta is an Ampawa girl by birth.  She was raised and finished her school here.  Lastly, she graduated a bachelor degree in Bangkok, she, as a common Thai person, spent her lifetime in Bangkok as a salary human for a while.  Then, she got married with Sak and their first son was sent to stay with his grandmom at Ampawa.  He requested to live in Ampawa rather than in Bangkok where lots of chaos, pollution and crowded people are.  This was a turning point for this family to move back to Ampawa.  They built Baan Ing Suan meaning a home leaning a garden in Thai style for any one who want to go some place near Bangkok and have an enjoyment.  Amapawa is a good choice as it is only about < an hour drive to here.  You won't be disappointed to stay with the family at Baan Ing Suan under slogan "simplicity, warmth and sincerity are Baan Ing Suan's style.  Enjoy your stay!