จองห้องพัก Booking

เพื่อประกันความผิดหวังว่า ท่านจะได้ห้องพักที่ท่านชื่นชอบ  โปรดสำรองห้องพักก่อนวันสุดสัปดาห์ (วันศุกร์ - วันอาทิตย์) เนื่องจากจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากในว้นสุดสัปดาห์

ห้องพักมีราคาตั้งแต่ 1,200 - 1,800 บาทต่อคืน ต่อห้อง พร้อมอาหารเช้า กาแฟ น้ำดื่ม

ราคาให้เช่าทั้งหลังใกล้คลองอัมพวาราคา 3,000 บาทต่อคืนต่อหลัง พร้อมอาหารเช้า กาแฟ น้ำดื่ม

สำรองห้องพักได้ที่   ตา 081-627-9480 หรือ ศักดิ์ 089-692-1661

วิธีการชำระ

หากท่านสะดวกท่านสามารถโอนเข้าชื่อบัญชี ผาณิต เผ่าจินดา 

1. ธนาคารกรุงเทพ ประเภทออมทรัพย์ สาขาอัมพวา บัญชีเลขที่ 5010128329

2. ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาสมุทรสงคราม บัญชีเลขที่ 2082481268

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ สาขาอัมพวา บัญชีเลขที่ 4043455755

*****ขออนุญาตไม่รับสัตว์เลี้ยงเข้าที่พัก*****

Please make your reservation by calling Ta 081-627-9480 before weekend (Friday-Sunday) due to many tourists are coming during weekend.

Room rate from 1,200-1,800 baht per night per room including Thai breakfast, coffee, and drinking water

Home near Ampawa canal rate 3,000 baht per night including Thai breakfast, coffee, and drinking water

Payment Method: You may transfer your room payment into Account Name: Phanit Phaojinda @

1. Bangkok Bank, Saving Account, Ampawa branch, Account no. 5010 128329;

2. Kasikorn Bank (KBank), Saving Account, Samutsongkram branch, Account no. 2082481268; or

3. Siam Commercial Bank, Saving Account, Ampawa branch, Account no. 4043455755

*****No pets allowed*****